Verhoging adviesprijzen Hape

De samenleving gaat langzaam terug naar normaal. We hopen dat hetzelfde geldt voor alle winkeliers. Wij hebben in ieder geval goed nieuws voor iedereen die bij ons het merk Hape inkoopt. Na een lange lobby van onze kant en de nodige discussies heeft Hape eindelijk voor een deel van het assortiment de adviesprijzen verhoogd. Daarbij hebben we ook de marge van alle Hape producten kunnen verhogen door een unieke afspraak.

Adviesprijzen aangepast

Logo Hape

Door stijgende grondstofprijzen, productie- en transportkosten waren de inkoopprijzen het afgelopen jaar behoorlijk gestegen. Tegelijkertijd bleven de adviesprijzen achter bij de stijgende prijzen. Dit was het afgelopen jaar een veelgehoorde en volkomen terechte opmerking vanuit onze klanten en partners. Hierdoor was de marge gedaald en daar wordt natuurlijk niemand vrolijk van. Dit realiseerde we ons wel degelijk maar tegelijkertijd konden we hier weinig aan doen. Zolang de omringende landen niet samen met ons de adviesprijs wilden verhogen waren onze handen gebonden. Eenzijdig de adviesprijs verhogen zou in onze ogen de concurrentiepositie van onze afnemers alleen maar verder verzwakken ten opzichte van aanbieders uit bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk.

"We zijn tevreden dat Hape voor 148 producten uit het assortiment de adviesprijs verhoogd heeft"

 

Daarom zijn we, ondanks dat het te lang geduurd heeft, tevreden met het resultaat dat Hape voor 148 producten uit het assortiment de adviesprijs verhoogd heeft.

Marge verhoogd

In alle eerlijkheid moeten we hier wel bij vermelden dat dit ook de 148 producten zijn waarvan de inkoopprijs licht verhoogd is. Dit heeft te maken met de nog altijd verder oplopende grondstofprijzen en productiekosten. De marge op deze producten, en alle overige producten, is echter wel toegenomen. Dit is het resultaat van een nieuwe afspraak die wij onlangs met Hape en alle distributeurs hebben gemaakt.

"De marge op alle producten is toegenomen!"

 

De containerprijs heeft het grootste effect op de prijs en daarmee uw marge. Door al onze containerverschepingen vanuit China als collectief in te kopen zijn we nu in staat minder door te berekenen in de prijs. Deze afspraak geldt in ieder geval tot en met 30 juni 2022. Ruim voor deze datum weten we of we het tarief voor het transport kunnen handhaven tot en met het einde van het jaar. Wij gaan er nu vanuit dat we de huidige prijzen kunnen behouden tot na Kerstmis 2022.

Mochten zich onvoorziene zaken voordoen dan laten wij dat uiteraard tijdig weten zodat dit geen effect op uw planning voor het hoogseizoen zal hebben.

Margeniveau behouden

De marge is voor alle producten van het merk Hape vooruit gegaan. Voor 148 producten is de adviesprijs verhoogd en is de inkoopprijs licht verhoogd, de marge is zoals gezegd wel omhoog gegaan. De adviesprijs is dus harder gestegen dan de inkoopprijs.

Van alle overige 371 producten is de adviesprijs gelijk gebleven en is de inkoopprijs gedaald, ook hier is de marge vanzelfsprekend gestegen. Effectief houden de aanpassingen in dat we terug gaan naar de marge zoals deze was voor de laatste prijsverhoging van september 2021. We streven ernaar om terug te keren naar het margeniveau van voor de prijsverhoging die we in januari 2021 door hebben moeten voeren.

"We streven ernaar om terug te keren naar het margeniveau van voor de prijsverhoging die we in januari 2021 door hebben moeten voeren."

 

Om dit te realiseren moeten de zeevrachten eerst stabiliseren en vervolgens een significante daling doormaken. We hebben niet de illusie dat het op korte termijn terugkeert naar de situatie zoals deze was voor de enorme prijsstijgingen. Desondanks hebben we met de huidige afspraak met betrekking tot de containerkosten een belangrijke eerste stap gezet om de kosten in ieder geval te stabiliseren.

Together in Tune gitaar

Aanpassing 1 maart

De prijzen passen we aan per 1 maart 2022. Wanneer u een prijslijst wilt ontvangen, sturen wij u deze uiteraard graag toe. Hierin staat duidelijk weergegeven welke producten in adviesprijs zijn gestegen. Omdat van deze producten de inkoopprijs licht stijgt is het voor u wellicht interessant om deze nog vóór 1 maart te bestellen.

"Omdat van deze producten de inkoopprijs licht stijgt is het voor u wellicht interessant om deze nog vóór 1 maart te bestellen."

 

Baby Einstein

Als gevolg van chip tekorten en de daardoor oplopende prijzen zijn alle producten van Hape/Baby Einstein vooralsnog helaas uitgezonderd van deze positieve aanpassingen in de marge. In de meeste gevallen gaat hiervan de inkooprijs helaas verder omhoog.